Hogyan kell a legeredményesebben megtervezni hirdetéseinket?
Többek között, ez is kiderül hírlevelünkből. Ajánlja ismerőseinek is,
vagy értékesítse tovább szolgáltatásunkat és keressen pénzt!
Részletek E-mail-en vagy telefonon!
(Ha regisztrál oldalunkra, külön nem kell hírlevelünkre feliratkoznia!)
Hírlevél

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

 

A Net-marketing.hu mint a Adworlds Globalmarketing kft. által működtetett internetes portál, kimondottan ügyel, és tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és, hogy a Honlapokon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

 

Az általunk megjelentetett hirdetésekben, nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
 • dohányáru reklám;
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Net-marketing.hu csupán közvetítő szerepet tölt be a felhasználó és az apróhirdetési oldalak között, abból a célból hogy a hirdetések feladását megkönnyítse.
FIGYELEM! A Net-marketing.hu elsődlegesen ügyel a honlapon szereplő apróhirdetési oldalak szabályainak betartására. Így, nem alkalmazható tömeges hirdetések feladására, vagy egyéb a hatályos reklámozási jogszabályokat sértő tevékenységre!

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Net-marketing.hu oldalán felsorolt hirdetési portálokra EGYEDI hirdetési feltételek vonatkoznak, melyek minden esetben megtalálhatóak a vonatkozó portál hirdetési feltételeinél. Ezeket a hirdetési feltételeket a felhasználó KÖTELES betartani, a hirdetés(ek) kritériumainak MINDENBEN MEG KELL FELELNI a választott apróhirdetési portál(ok), és a hatályos reklámozási jogszabályoknak. Ezek ellenőrzése és betartása minden esetben a felhasználó kötelessége!


A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Net-marketing.hu minden csomag esetén egy személyre szabott kampányt készít! A kampány elkészítési díj 25000 Ft! Bármilyen csomagot rendel meg ezt a 25000 Ft-ot nem kell kifizetnie, ez minden kampányhoz hozzá tartozik! Viszont amennyiben beregisztrál oldalunkra és feltölt egy hirdetést honlapunkra vagy E-mailben elküldi a kampány adatokat, azzal megrendeli a szolgáltatást és felhatalmaz minket a kampány elkészítésére és elindítására! Amennyiben a kampány ellenértéke nem érkezik be cégünkhöz a rendszer által küldött 3 felszólító levél ellenére sem ez esetben a kampányt leállítjuk és kiszámlázzuk a kampány elkészítési díjat (25000 Ft) plusz a kampány díját! Ezt követően a tartozást továbbítjuk a megfelelő adósságrendező céghez!

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelt és elindított kampányt a Net-marketing.hu az adott feltételek alapján fogja lefuttatni! A kampány alatt a megrendelő módosíthat a kampányon akár cserélheti is, le is állíthatja vagy szüneteltetheti! Amennyiben leállítja a kampányt idő előtt és nem szünetelteti vagy cseréli egy másik kampányra akkor a kampány díja nem jár vissza a megrendelőnek!

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Net-marketing.hu-n elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Net-marketing.hu-n elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmát az üzemeltető megváltoztathatja, átalakíthatja olyan formára ami megfelel az apróhirdetési portálok egyedi követelményeinek. Ezen változtatások, átalakítások kapcsán keletkezett károkért az üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik!

 

A Net-marketing.hu-ra feltöltött képeket az üzemeltető vízjellel láthatja el.

 

A Net-marketing.hu nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

A Net-marketing.hu nem vállal felelősséget:

 

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
 • Az apróhirdetési portálok esetleges leállásáért, szüneteléséért vagy megszűnéséért.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Net-marketing.hu a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A Net-marketing.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa, és a Honlapon található apróhirdetési oldalak érdekeit elsődlegesen szem előtt tartsa.

 

A Net-marketing.hu fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

 

A Net-marketing.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

 

A Felhasználó ezek a pontokat (letölthető, használati feltételek menü) elfogadja, és a regisztrációval/hirdetés feladással tudomásul veszi!